Valter Carlsson Måleri ABCertifierad ISO 9001 & ISO 14001Målaremästarna

Långenäs Herrgård, Mölnlycke


Valter Carlsson Måleri AB
Backa Bergög. 6
422 46 Hisings Backa
Hör av dig till oss
Telefon: 031-52 86 80
Fax: 031-52 44 97
Kontaktperson
Anders Ivarsson
0733-65 60 71
Valter Carlsson Måleri AB är medlem i
Målaremästarna och är certifierade enligt Målaremästarnas Kvalitets- och Miljöledningssystem.