Referenser

Brf Delsjön

Tak byts samt fönster och balkonger målas. Pågår under tre år där etapp två färdigställts under hösten 2023.

Samarbete Husbyggen Väster AB .