Referenser

Brf Peppared

En HSB förening där fasader och fönster målats om under 2023. Färdigställt okt 2023.

Samarbete via Byggprojekt i Uddevalla samt projektledning Stamfast.