Referenser

Palmhuset

Palmhuset i Trädgårdsföreningen. Arbetet pågår under fem år, där etapp färdigställts under hösten 2023. En gammal gjutjärnskonstruktion blästras och målas med rostskyddsfärg innan toppmålning med linoljefärg.

I samarbete med FO-Peterson.